Darujte 2 % Centru MEMORY

 

obrazok

 

Nadácia MEMORY ukončila svoju činnosť k 31.12.2016. Už nie je viac poberateľom 2 %. Svoj výnos z 2 % použila zákonným spôsobom uvedeným na tomto linku.

Použitie 2 % Nadácie MEMORY

 

Aktuálne je prijímateľom 2 % Centrum MEMORY - od roku 2016. Minuloročný výnos z podielov dane bol vo výške 18 792,25 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí nám svoje 2 % poukázali. Celý výnos bude použitý na činnosť Centra a zúčtovaný v súlade so zákonom do konca roku 2017.

 

2% Z DANE NÁM V ROKU 2017 UMOŽNIA :

• pokračovať v informovaní o Alzheimerovej chorobe a prevencii demencie prostredníctvom webovej stránky www.spoluprotidemencii.sk

• vzdelávať personál, ktorý na celom Slovensku pracuje v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb

• pre včasnú a správnu diagnostiku bezplatne vyšetriť viac ako 500 osôb

• pomáhať členom rodiny pacientov a rodinným opatrovateľom

• bezplatne distribuovať rodinným opatrovateľom brožúry o riešení problémov každodenného života

• rozšíriť služby psychiatrickej ambulancie, klinického psychológie a logopéda špecializované na problematiku pacientov s poruchami kognitívnych funkcií (pozornosť, pamäť, reč a iné)

• pokračovať vo výskume a vývoji nových diagnostických neuropsychologických metód,ktoré umožnia skorší záchyt ochorenia

• každodenne skvalitňovať život klientom denného pobytu Centra Memory n.o. a ich rodinám

 

Dôležité termíny :

• do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby),ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

• do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Ako poukázať 2% z daní pre Centrum Memory n.o.

Postup pre zamestnancov a živnostníkov ( fyzické osoby )

Postup pre právnické osoby.

 

Tlačivá na stiahnutie :

Vyhlásenie na poukázanie 2%