Ako bol použitý výnos z 2 % doteraz?

 

V roku 2015 vyzbierala Nadácia MEMORY prostredníctvom mechanizmu 2% čiastku 18 721,92 EUR. Tieto prostriedky boli do konca roka 2016 použité nasledovne:

Podpora projektu Lentilkovanie 1 500,00 €
Podpora projektu Centrum MEMORY
mzdové prostriedky 10 336,73 €
Podpora odborného vzdelávania 2 920,00 €
Ekonomické služby 1 083,20 €
Telekomunikačné služby 345,32 €
Drobný hmotný majetok 799,00 €
Mzdové prostriedky na 2 ročnú správu 1 719,97 €
Bankové poplatky 17,70 €

 

V roku 2014 prijala Nadácia z podielu Vašich daní 23 146,02 EUR. Výnos bol použitý do konca roku 2015 takto:

Projekt Centrum MEMORY - mzdové náklady
16 343,43 €
Projekt Centrum MEMORY - DHM (notebook)
339,00 €
Projekt Centrum MEMORY - služby (telefón, internet)
358,43 €
Projekt Budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
948,17 €
Projekt Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou
2 150,00 €

Ekonomické služby (účtovníctvo, audit)

1 208,80 €
Prevádzkové náklady (telefón, internet, poštovné, bankové poplatky, spotrebny materiál)
403,66 €
Podpora vzdelávanie fyzických osôb
400,00 €
Správa nadácie (mzdové náklady)
994,53 €

 

V roku 2013 vyzbierala z podielu Vašich daní Nadácia 15 363,14 EUR. Prostriedky boli vyčerpané nasledovne:

Projekt budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
1 500,00 €
Projekt Centrum MEMORY
6 200,11 €
Projekt Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou - Spoločenská zodpovednosť firiem
3 390,00 €
Ekonomické služby (účtovníctvo, audit)
1 620,56 €
Podpora odborného vzdelávania pracovníkov
792,47 €
Správa nadácie
1 860,00 €

 

V roku 2012 Nadácia získala z 2 % výnos 20 821 EUR, ktoré boli použité na nasledovné účely:

Projekt budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
2 217 €
Projekt Centrum MEMORY
10 479 €
Projekt Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou - Spoločenská zodpovednosť firiem
5 700 €
Prevádzkové náklady (spotrebný materiál, tlačoviny)
579 €
Prevádzkové náklady (telefón, internet, poštovné, bankové poplatky)
735 €
Ekonomické služby (účtovníctvo, audit)
826 €
Podpora odborného vzdelávania pracovníkov
25 €
Vzdelávanie rodinných opatrovateľov
260 €

 

V roku 2011 sa Nadácii podarilo v kampani 2 % vyzbierať 24 862 EUR, ktoré prerozdelila na tieto projekty:

Projekt budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
3 407 €
Projekt Centrum MEMORY
13 703 €
Projekt Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou - Spoločenská zodpovednosť firiem
3 600 €
Podpora vzdelávania fyzických osôb
1 644 €
Podpora vydania brožúrok pre opatrovateľov
340 €
Ekonomické služby (účtovníctvo, audit)
1 319 €
Prevádzkové náklady (tlač, kopírovanie, telefón, internet, poštovné)
849 €

 

V roku 2010 vyzbierala Nadácia prostredníctvom 2 % celkovo 51 015 EUR. Boli použité takto:

Špeciálny denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
40 099 €
Vydanie knihy Rozhovory s ľuďmi chorými na Alzheimerovu chorobu
2 900 €
Projekt Edukácia pracovníkov zariadní sociálnych služieb
1 463 €
Náklady na kampaň 2 %
1 284 €
Prevádzkové náklady (ekonomické služby, telefón, internet, kancelárske potreby)
1 314 €
Podpora odborného vzdelávania pracovníkov
556 €
Projekt Týždeň mozgu
577 €
Projekt budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
226 €
Konferencia o Alzheimerovej chorobe v Budapešti
126 €
Administratívne zabezpečenie projektov
2 470 €

 

V roku 2009 sa Nadácii vďaka Vám podarilo v kampani 2 % vyzbierať celkovo 50 396 EUR a boli použité pre nasledovné účely:

Špeciálny denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
4 656 €
Projekt Týždeň mozgu
550 €
Podpora odborného vzdelávania pracovníkov
65 €
Komunikácia s ľuďmi s demenciou
688 €
Správa Nadácie
2 330 €
Projekt Zdravé starnutie
670 €
Projekt Vzdelávanie rodinných príslušníkov - IPEP
554 €
MEMORY DAY
173 €
Odborné prednášky a workshopy
739 €
Administratívne zabezpečenie projektov
1 300 €
Medzinárodná konferencia Thessaloniky
523 €
Projekt budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
2 847 €
Vybudovanie výťahu v Centre MEMORY
35 301 €

 

V roku 2008 Nadácia z podielu daní vyzbierala celkovo 1 579 610 Sk tj, 52 433 EUR. Do konca roku 2009 ich použila nasledovne:

Špeciálny denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
26 142 €
Tréningy pamäti a aktivizácia seniorov
7 966 €
Včasná diagnostika Alzheimerovej choroby
4 247 €
Podpora FO na akreditovaný vzdelávací kurz
126 €
Správa Nadácie
7 949 €
Projekt "Zdravé starnutie"
242 €
Projekt Vzdelávanie rodinných príslušníkov - IPEP
257 €
MEMORY DAY
270 €
Odborné prednášky a workshopy
595 €
Administratívne zabezpečenie projektov
1455 €
Medzinárodná konferencia Londýn
382 €
Projekt budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
2802 €

 

V roku 2007 predstavoval podiel daní 1 788 905 Sk. Do konca roku 2008 Nadácia použila celú sumu vyzbieraných prostriedkov na podporu nasledovných projektov a aktivít:

Špeciálny denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
290 230 Sk
Tréningy pamäti a aktivizácia seniorov
98 495 Sk
Včasná diagnostika Alzheimerovej choroby
65 500 Sk
Akreditovaný vzdelávací kurz pre opatrovateľky
38 900 Sk
Projekt Centrum MEMORY
1 215 780 Sk
Projekt budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti
80 000 Sk

 

V roku 2006 Nadácia vďaka kampani 2 % vyzbierala celkovo 1 285 131 Sk. V plnej miere boli použité na financovanie týchto projektov v rámci roka 2007:

Špeciálny denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
806 977 Sk
Tréningy pamäti a aktivizácia seniorov
231 634 Sk
Včasná diagnostika Alzheimerovej choroby
42 912 Sk
Akreditovaný vzdelávací kurz pre opatrovateľky
38 524 Sk
Family education
20 500 Sk
Podpora vzdelávania Komunikácia s človekom s demenciou
45 588 Sk
Projekt Centrum MEMORY
98 996 Sk

 

V roku 2005 bol výnos z podielu daní 1 634 347 Sk. Z týchto prostriedkov boli do konca roku 2006 podporené nasledovné projekty:

Projekt Špeciálny denný pobyt pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a Projekt Tréningy pamäti a aktivizácia seniorov.
971 240 Sk
Family education
20 000 Sk
Projekt včasnej diagnostiky
119 500 Sk
Projekt Centrum MEMORY
523 607 Sk

 

V roku 2004 predstavoval podiel dane venovanej Nadácii sumu 1 444 295 Sk. Poslúžili na dobudovanie priestorov Centra MEMORY a podporu vzdelávaniea opatrovateľov.

Projekt Špeciálny denný pobyt pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a Projekt Opatrovateľ - spoločník seniora
1 180 000 Sk
Projekt Európska dimenzia v učení sa a tréningu pamäti seniorov"
20 000 Sk
Projekt Centrum MEMORY
244 295 Sk

 

V roku 2003 získala Nadácia cez 2 % výnos 101 423 Sk, ktoré použila pre projekt Centrum MEMORY.