Pár slovami o Nadácii MEMORY

 

Prvé osvedčenie o registrácii ako právnickej osobe Nadácia získala na Obvodnom úrade Bratislava III. 1.8.1994. Od roku 1997 je evidovaná v registri Ministerstva vnútra SR ako účelový fond podporujúci riešenie problematiky Alzheimerovej choroby na Slovensku od výskumu na molekulovej úrovni cez lekársku starostlivosť až po sociálnu podporu rodín starajúcich sa o postihnuté osoby.

 

Poslanie

  • Pomoc ľuďom s Alzheimerovou chorobou a ich rodinám  prostredníctvom podpory projektov riešiacich problém s názvom Alzheimerova choroba.
  • Byť predĺženou rukou tých, ktorí chcú finančne pomôcť smerom k tým, ktorí pomoc očakávajú a potrebujú.

 

Naše ciele

  • Podporovať sprostredkovanie nevyhnutnej pomoci odborného a sociálneho charakteru postihnutým a ich rodinám.
  • Zvýšiť dostupnosť služieb rodinám s členom postihnutým Alzheimerovou chorobou.
  • Podporovať vzdelávanie profesionálov zainteresovaných na poskytovaní starostlivosti pacientom s Alzheimerovou chorobou.
  • Zvýšiť informovanosť verejnosti o ochorení.
  • Spolupracovať s každým, komu nie je ľahostajný  život ľudí s Alzheimerovou chorobou.