Poďakovanie

 

Milí priatelia,


úprimne a zo srdca ďakujem Vám, ktorí ste svojím pochopením a podporou pomohli pri

napĺňaní poslania Nadácie MEMORY počas jej 22 ročnej činnosti.

 

Ďakujem Vám, ktorí ste sa rozhodli stať sa naším Poslom pomoci.

 

Ďakujem Vám, ktorí ste nám pravidelne poukazovali 2% z daní. Ich použitie nájdete tu.

 

Alžbeta Veselá

správkyňa Nadácie