Podporené projekty

 

CM budova

Centrum MEMORY

Najvýznamnejší projekt Nadácie. Vybudovanie Centra MEMORY pre konkrétnu pomoc ľuďom dotknutým Alzheimerovou chorobou a jeho finančná podpora od počiatkov jeho existencie po súčasnosť. Podpora projektov v Centre MEMORY:

  • "Včasná diagnostika Alzheimerovej choroby v psychiatrickej ambulancii"
  • "Pomoc rodinám s postihnutými pacientmi"
  • "Opatrovateľ - spoločník seniora"
  • "Špeciálny denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou"
  • "Tréningy pamäti a aktivizácia seniorov"
  • "Aktivizačný program 50+"

 

na Neuroimunologickom ústave SAV

  • Projekt "Výskum Alzheimerovej choroby" bol zahájený podporou pri založení ústavu, kde sa zakúpili prístroje do špecializovaných laboratórií.

 

cez Slovenskú Alzheimerovu spoločnosť

 

Ostatné projekty

"Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou - Spoločenská zodpovednosť firiem"

Spomienkové stretnutia pre rodiny dotknuté Alzheimerovou chorobou

Podpora pre zahájenie tréningov pamäti v Tekovskej knižnici v Leviciach

Finančná podpora v rámci výzvy Edukácia pracovníkov zariadení sociálnych služieb