"EDUKÁCIA PRACOVNÍKOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PRÍPRAVA K ROZŠÍRENIU SIETE KONTAKTNÝCH MIEST"

 

Výzva "EDUKÁCIA PRACOVNÍKOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PRÍPRAVA K ROZŠÍRENIU SIETE KONTAKTNÝCH MIEST" bola ukončená.

 

Podporení žiadatelia:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Horná 28, Banská Bystrica - podporená suma 325,00 €.

Domov Márie, Špitálska 3, Banská Štiavnica - podporená suma 813,00 €.

Špecializované zariadenie TEREZA, Švermova 35, Hronec - podporená suma 325,00 €.

 

 

Znenie výzvy tu.