Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou - Spoločenská zodpovednosť firiem

NVUB logo

 

Nadácia MEMORY ďakuje za partnerstvo a finančnú podporu Nadácii VÚB, vďaka  ktorej mohla vyhlásiť VÝZVU na rok 2012 pod názvom "Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou - Spoločenská zodpovednosť firiem".

Cieľom grantu bolo zlepšiť podmienky života ľudí s Alzheimerovou chorobou na Slovensku poskytnutím odborného vzdelávania pre pracovníkov, ktorí sa o nich starajú v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň uľahčiť prístup k ďalšiemu vzdelávaniu pracovníkov úhradou nákladov s tým spojených.

Do 9.1.2012 mohli žiadatelia posielať žiadosti o poskytnutie grantu. Celkovo bolo prijatých a posúdených 37 žiadostí, z ktorých bolo vybraných 27 úspešných žiadateľov. Celkový počet podporených účastníkov bol 47. Zúčastnili sa 40 hodinového akreditovaného vzdelávacieho kurzu s názvom "Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách". Dva kurzy sa konali v Bratislave (20.2. - 24.2.2012, 5.3. - 9.3.2012) a jeden kurz v Košiciach (6.2. - 10.2.2012).

 

Vyjadrenie jednej z účastníčok vzdelávania:

"Vzdelávací kurz Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách mi priniesol množstvo nových poznatkov pre prácu so seniormi. Získala som nielen teoretické vedomosti ale aj praktické skúsenosti. Naučila som sa rôzne druhy terapií, ktoré aj teraz využívam pri mojej práci. Vzdelávací kurz bol pre mňa odrazovým mostíkom, pretože pracujem iba jeden rok so seniormi a stále mi chýbali dôležité poznatky. Naučila som sa správne komunikovať so starými ľuďmi, reagovať na rôzne reakcie hnev, smútok, strach. V mojej práci sa po príchode zo vzdelávacieho kurzu zmenilo toho veľmi veľa. Využívam všetky nové poznatky, ktoré som získala a tiež aj relaxačné techniky. Ešte raz Vám za všetko veľmi pekne ďakujem."

Katarína  ZPS Tvrdošín

 

Úplné znenie výzvy