"Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou"

 

Nadácia MEMORY aj v roku 2014 pokračuje v podpore vzdelávania personálu sociálnych služieb. V marci vyhlásila výzvu na podporu ďalšieho vzdelávania v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou. Žiadatelia mali možnosť získať grant, ktorý čiastočne pokryl výdavky na vzdelávací kurz "Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách, ktorý sa konal v máji 2014. Nadácia poskytla grant 12 organizáciám.

Pre úspech bola v septembri vyhlásená ďalšia výzva, v októbri a novembri prebehnú ďalšie 2 kurzy, na ktorých sa vďaka Nadácii môže vyškoliť ďalších 21 zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb v rámci Slovenska.