Buďme SPOLUonline

Radi by sme v týchto časoch , kedy je dobré ostať doma,upriamili vašu pozornosť na možnosť precvičiť si svoje telo aj pamäť pomocou vídeí, ktoré vytvorili naše spolupracovníčky z Centra MEMORY n.o.

Sú rozdelené do nasledovných oblastí :

 

Opatrujte doma s nami 4.12.2021 a 11.12 2021 ONLINE! Vstup zdarma!

Program, prihláška a organizačné informácie.

 

Fyzicky fit:

Pohybové cvičenie zamerané na posilňovanie svalov NÁČINIE: Silonové dámske pančuchy

https://www.youtube.com/watch?v=1qViO6JI0mU&feature=youtu.be

Centrum MEMORY n.o. seniorom domov 1_cvičenie s loptičkami

https://www.youtube.com/watch?v=LnEjTc5oXxk&feature=youtu.be

Cvicenie s varechami NÁČINIE: 2x kuchynské drevené varechy

https://www.youtube.com/watch?v=4DqZtMBDhOI&feature=youtu.be

2.diel - Príslovia a porekadlá v pohybe

https://www.youtube.com/watch?v=TW2bZMGTMQw&feature=youtu.be

Cvičenia na pravú a ľavú mozgovú hemisféru

https://www.youtube.com/watch?v=LzQbYWNUsCs

 

Bystrá myseľ:

Aký mám rozsah krátkodobej pamäti? Čísla 1.časť

https://www.youtube.com/watch?v=3cBkGlI7434&feature=youtu.be

Aký mám rozsah pamäti? Slová, obrázky 2.časť

https://www.youtube.com/watch?v=eT9Qz4WocWU&feature=youtu.be

Kognitivna stimulácia- čísla a symboly

https://www.youtube.com/watch?v=9SatxM94b30&feature=youtu.be

Kognitivna stimulácia- pozornosť pismeno E

https://www.youtube.com/watch?v=EKWmwM2FuKQ&feature=youtu.be

Kognitívna stimulácia- pozornosť a slovná zásoba

https://www.youtube.com/watch?v=IKu0ix_PA4I&feature=youtu.be

Kognitívna stimulácia- pozornosť báseň od Sama Chalupku

https://www.youtube.com/watch?v=Nt2TwteH_3Q&feature=youtu.be

Kognitívna stimulacia- položky nákupu

https://www.youtube.com/watch?v=dPojI1VVEwg&feature=youtu.be

Spievame s Júliusom

https://budme-spoluonline8.webnode.sk/sluzby/

Joga s Alenkou

https://budme-spoluonline8.webnode.sk/joga-s-alenkou/

 

Priebežne budeme pridávať ďalšie cvičenia, nájdete ich na tomto linku : https://budme-spoluonline8.webnode.sk/

 

 

 

Komplexný vzdelávací a preventívny projekt "Zaostrené na Alzheimerovu chorobu"

 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť do roku 2018 vstúpila novým projektom zameraným na podporu duševného zdravia, ktorý sa v mesiacoch január - marec realizuje s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a ochrane kognitívneho zdravia so zameraním sa na predchádzanie rozvoja neurodegeneratívnych ochorení.

Zámerom projektu je realizovať celoplošne na Slovensku jedinečnú kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti o problematike demencie u verejnosti, ako aj vlastnej aktivity vo vzťahu k vyhľadávaniu odbornej pomoci a k prevencii rozvoja kognitívnej poruchy.

Súčasťou programu je implementácia komplexného vzdelávacieho programu pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov z radov laickej verejnosti, ktorí sa starajú o pacientov s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou inej etiológie.

Prostredníctvom verejných podujatí - prednášok a workshopov pre seniorov zdravých, ako aj s už prítomným oslabením kognitívnych funkcií na úrovni ľahkej kognitívnej poruchy, je súbežným cieľom podpora duševného zdravia v tejto vekovej kategórii.

Súčasťou projektu je poskytovanie individuálneho poradenstva, ktoré môžete využiť na telefonickej linke 02/62 41 08 85 vždy v pracovné dni v čase od 12:00-16:00.


Brožúra Zaostrené na Alzheimerovu chorobu

Brožúra Aktívne proti Alzeheimerovej chorobe1/2

Brožúra Aktívne proti Alzeheimerovej chorobe2/2

Manuál pre telefonické poradenstvo

Zaostrene_LOGO