Komplexný vzdelávací a preventívny projekt „Zaostrené na Alzheimerovu chorobu“

Slovenská Alzheimerova spoločnosť do roku 2018 vstúpila novým projektom zameraným na podporu duševného zdravia, ktorý sa v mesiacoch január - marec realizuje s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a ochrane kognitívneho zdravia so zameraním sa na predchádzanie rozvoja neurodegeneratívnych ochorení.

Zámerom projektu je realizovať celoplošne na Slovensku jedinečnú kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti o problematike demencie u verejnosti, ako aj vlastnej aktivity vo vzťahu k vyhľadávaniu odbornej pomoci a k prevencii rozvoja kognitívnej poruchy.

Súčasťou programu je implementácia komplexného vzdelávacieho programu pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov z radov laickej verejnosti, ktorí sa starajú o pacientov s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou inej etiológie.

Prostredníctvom verejných podujatí - prednášok a workshopov pre seniorov zdravých, ako aj s už prítomným oslabením kognitívnych funkcií na úrovni ľahkej kognitívnej poruchy, je súbežným cieľom podpora duševného zdravia v tejto vekovej kategórii.

Súčasťou projektu je poskytovanie individuálneho poradenstva, ktoré môžete využiť na telefonickej linke 02/62 41 08 85 vždy v pracovné dni v čase od 12:00-16:00.


Brožúra Zaostrené na Alzheimerovu chorobu

Brožúra Aktívne proti Alzeheimerovej chorobe1/2

Brožúra Aktívne proti Alzeheimerovej chorobe2/2

Manuál pre telefonické poradenstvo

Zaostrene_LOGO