Archív podujatí

 

 • 06. december 2014 - Druhý breh Alzheimerovej choroby - vzdelávanie rodinných opatrovateľov starajúcich sa o človeka s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí - unikátna metóda komunikácie Validácia podľa Naomi Feil

 

 

 

 • 8.september 2014 o 15:00 hod - Prečo moja mama zabúda? - prednáška v Staromestskej knižnici, Panenská 1, Bratislava.

 

 • 10. - 16. marec 2014 - Týždeň mozgu 2014 - Oslava jedného z najdôležitejších ľudských orgánov spojená s osvetovými aktivitami na viacerých miestach Slovenska - 7.ročník!

 

 

 

 

 • 11.-17. marec 2013 - Oslávili sme ďalší Týždeň mozgu - už 6. krát na Slovensku!! Cez 200 aktivít po celom Slovensku.....

 

 

 

 

 

 

 • 19. - 20. september 2012 - IV. medzinárodná konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. VIAC INFO...

 

 

 

 

 

 

 • 21. jún 2011 o 16:30 hod - "Zabúdanie nie je vždy ochorením, kedy je potrebné vyhľadať lekára?". Prednáška pre rodinných príslušníkov/ opatrovateľov starajúcich sa o pacienta s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí. Konala sa v Nitre

 

 • 14. - 20. 03. 2011 - Týždeň mozgu "Brain Awareness Week". Už po štvrtýkrát na Slovensku! Medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Viac o Týždni mozgu 2011 + fotografie z ďalších akcií

 

 • 21.-22.09.2010 - II. medzinárodná konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby - Hotel Doprastav, Bratislava

 

 • 29.09. - 8.12.2010 - Intenzívny podporno edukačný cyklus pre rodiny

 

 • 23. 10. 2010 - Prednáška pre príbuzných pacientov s Alzheimerovou chorobou

 

 • 16.04.2010 - Jednodňový seminár - Budovanie kontaktných miest

 

 • 15.-21.03.2010 - Brain Awareness Week - Týždeň uvedomenia si mozgu