4. medzinárodná konferencia

 

V dňoch 19. - 20. 09. 2012 sa už po štvrtýkrát uskutočnila medzinárodná konferencia

"Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby".

Podujatie sa koná každoročne pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby a je určené všetkým profesionálom a odborným pracovníkom angažujúcim sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ľudí s demenciou.

Tento rok nás poctili svojou účasťou odborníci zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Súčasťou konferencie boli workshopy a sprievodné aktivity.

Celkovo sa podujatia zúčastnilo 144 účatníkov a 28 prednášajúcich, bolo odprezentovaných 18 prezentácií, 2 postery, 3 zážitkové workshopy. Sprievodnou aktivitou bol stánok k Svetovému dňu Alzheimerovej choroby s anglickými materiálmi.

 

POZVÁNKA...

AKÝ BOL PROGRAM...

 

 

Konferencia sa uskutočnila za finančnej podpory Neuroimunologického ústavu SAV a spoločnosti Lundbeck Slovensko, s.r.o.