Ako sa stať naším členom?

 

Členom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má záujem na riešení problematiky Alzheimerovej choroby na Slovensku je stotožnená s cieľmi spoločnosti. Stačí vypísať prihlášku a zaplatiť členský príspevok vo výške min. 4,98 EUR ročne (seniori a študenti min. 3,32 EUR ročne).

Prihláška za člena Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

Viac info o úhrade členského...

 

 

Prečo sa stať členom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti?

  • Podporíte členskú základňu tých, ktorí sa zasadzujú o dôstojný život ľudí s Alzheimerovou chorobou.
  • Získate lepší prístup k informáciám o Alzheimerovej chorobe.
  • Získate oprávnenie k výhodám a zľavám na podujatia SAS.

 

Kto sú naši členovia?

  • Ľudia, ktorých sa Alzheimerova choroba bytostne dotýka.
  • Rodinní príslušníci a opatrovatelia starajúci sa o postihnuté osoby.
  • Odborníci z oblasti výskumu, prevencie, diagnostiky a terapie Alzheimerovej choroby.
  • Ľudia ochotní svojou dobrovoľníckou činnosťou pomôcť napĺňať naše ciele.
  • Priatelia a sympatizanti Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.