Minimálna hodnota ročného členského príspevku je 4,98 €/ (študenti a seniori 3,32 €).

Úhradu je možné realizovať dvoma spôsobmi:

 

(1)   priamou platbou v hotovosti v kancelárii Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava,

 

(2)   bankovým prevodom na účet IBAN SK89 1100 0000 0026 6408 0137. Pre identifikáciu platiteľa je NEVYHNUTNÉ uviesť PRIEZVISKO ako účel platby!

 

Prihláška k stiahnutiu tu.