11. medzinárodná konferencia 2019

POZVÁNKA NA KONFERENCIU "NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY"

 

Pozývame Vás na 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu "Nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby", ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-20.09.2019.

Organizátormi podujatia sú Centrum MEMORY n.o., Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Neruoimunologický ústav SAV. Podujatie podporila Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami.

Záštitu nad konferenciou prebrala MUDr. Andrea Kálavská,PhD. ministerka zdravotníctva.

Prihlásiť sa na konferenciu.