Kontaktné miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

 

Cieľom tohto projektu je poskytnúť pomoc rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí. Zakladanie kontaktných miest v regiónoch Slovenska je dlhodobý proces, pretože závisí od veľkodušnosti ľudí, ktorí sú ochotní urobiť niečo viac pre druhých.

Samotnému vzniku kontaktného miesta predchádza zriadenie informačného bodu a kontaktného bodu, ktorými môžu byť zdravotnícke a sociálne zariadenia, knižnice, miestne samosprávy, úrady verejného zdravotníctva alebo iné miesta s dosahom na rodiny dotknuté Alzheimerovou chorobou.

  • Kontaktný bod okrem toho realizuje pravidelné stretnutia príbuzných (podporné skupiny) a prednášky pre rodinných opatrovateľov s cieľom pomoci v domácej starostlivosti. Kontaktným bodom môže byť aj fyzická osoba. Chcem sa stať kontaktným bodom.
  • Status kontaktné miesto udeľuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť existujúcemu kontaktnému bodu. Jeho účelom je poskytovať predovšetkým odbornú pomoc pre rodiny, vzdelávanie v domácej starostlivosti a poradenstvo (pozri aj Úlohy kontaktného miesta). Získanie statusu Kontaktné miesto SAS je možné až po splnení určitých kritérií (pozri Podmienky k získaniu statusu Kontaktné miesto).

 

Aktuálne funguje na Slovensku 5 kontaktných bodov, kde je poskytovaná pomoc rodinám s Alzheimerovou chorobou formou podporných skupín:

SPOĽACH o.z. Banská Bystrica

Domov Márie Banská Štiavnica

Subsidium Rožňava

Aptet Levice

SAS Bratislava

Aksen Piešťany

Arcus Košice

Okrem toho ďalších 70 infobodov môže poskytnúť pomoc rodinám formou  informačných materiálov o Alzheimerovej chorobe s cieľom zvýšiť informovanosť a zodpovedať na otázky, ktoré vznikajú pri starostlivosti o člena rodiny postihnutého týmto ochorením. Medzi infobody zaraďujeme aj regionálne úrady verejného zdravotníctva, viaceré z nich disponujú odborníkom a informáciami.

 

Veríme, že budú vznikať stále nové a nové miesta, kde budú môcť slovenské rodiny nájsť pomoc a emocionálnu podporu v zvládaní Alzheimerovej choroby.

Pokiaľ sa Vám páči projekt Kontaktných miest a chcete ho podporiť, staňte sa naším Poslom pomoci.