Pár slovami o Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

 

 

Sme občianske združenie venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou v SR s cieľom presadzovať ich práva a potreby a tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre ich dôstojný život.

 

Spájame ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodiny, ako aj odborných pracovníkov pracujúcich vo výskume, prevencii, diagnostike a terapii ako aj priateľov spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný život ľudí s týmto ochorením.