Ako sa stať členom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti?


 

Členom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má záujem na riešení problematiky Alzheimerovej choroby na Slovensku je stotožnená s cieľmi spoločnosti. Stačí vypísať prihlášku a zaplatiť členský príspevok vo výške min. 4,98 EUR ročne (študenti a seniori min. 3,32 EUR ročne).

Viac info o úhrade členského...

 

 

PREČO sa stať členom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti?

(1) Členstvo SAS zlepšuje prístup k informáciám o Alzheimerovej chorobe.

(2) Členstvo v SAS zaručuje bezplatné zasielanie informačných materiálov a vybraných publikácií SAS.

(3) Členstvo v SAS oprávňuje k výhodám a zľavám (nižšie účastnícke poplatky na podujatia organizované SAS).

 

Prihláška za člena Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

 

Kto sú naši členovia?

  • Ľudia, ktorých sa Alzheimerova choroba bytostne dotýka
  • Rodinní príslušníci a opatrovatelia starajúci sa o postihnuté osoby
  • Odborníci z oblasti výskumu, prevencie, diagnostiky a terapie Alzheimerovej choroby
  • Ľudia ochotní svojou dobrovoľníckou činnosťou pomôcť napĺňať naše ciele
  • Priatelia a sympatizanti Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti