Aké sú naše ciele?

 


  • Aktívne presadzovať práva a potreby dotknutých osôb.
  • Podporovať liečbu s dôrazom na dôstojnosť postihnutého.
  • Poskytovať odbornú prípravu a vzdelávanie personálu zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení.
  • Poskytovať vzdelávacie a poradenské aktivity pre príbuzných, opatrovateľov  a profesionálov z celého Slovenska.
  • Popularizovať najnovšie poznatky vedeckého výskumu, diagnostiky a liečby Alzheimerovej choroby.
  • Podporovať preventívne aktivity a klubovú činnosť členov spoločnosti.
  • Medializovať problematiku Alzheimerovej choroby a zastrešiť prednáškovú činnosť na túto tému.