Prečo sme vznikli?

 

Na Slovensku bola starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou na okraji záujmu. Toto deštruktívne ochorenie mozgu spôsobuje obmedzenie a stratu sebestačnosti so všetkými sociálnymi dôsledkami. Prejavuje sa najmä poruchami pamäti, problémami s vyjadrovaním, neschopnosťou logického uvažovania. Počet obyvateľov postihnutých touto chorobou sa u nás odhaduje na 40 000 - 50 000. Stará sa o nich asi 130 000 rodinných príslušníkov, príbuzných a blízkych. V súvislosti so zmenou populačnej dynamiky sa predpokladá jej zvýšenie až o päťnásobok.

V Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti chceme túto nepriaznivú situáciu aktívne riešiť, preto sa významnou mierou podieľame na ďalšom rozvoji výskumu Alzheimerovej choroby, ako aj skvalitnení lekárskej starostlivosti až po starostlivosť v domácom prostredí.