Predstavujeme Vám našich Poslov pomoci...

 

... organizácie, ktoré počas našej niekoľkoročnej existencie prispeli na rozvoj našich činností a pomohli nám pri financovaní aktuálnych potrieb darovaním finančného príspevku alebo materiálnou pomocou. Ďakujeme!

 

-----------------------------------------------------------------------------

PLATINOVÝ POSOL (príspevok nad 83 000 EUR)

-

-----------------------------------------------------------------------------

ZLATÝ POSOL (príspevok od 33 000 EUR do 83 000 EUR)

Pfizer Luxembourg SARL, podpora epidemiologického výskumu a budovania Centra MEMORY v rokoch 2001- 2002.

Slovnaft, a.s., podpora výskumu Alzheimerovej choroby v roku 1998, podpora budovania Centra MEMORY v rokoch 2001 - 2003

-----------------------------------------------------------------------------

STRIEBORNÝ POSOL (príspevok od 16 000 EUR do 33 000 EUR)

-

-----------------------------------------------------------------------------

BRONZOVÝ POSOL (príspevok od 3 300 EUR do 16 000 EUR)

Britská obchodná komora na Slovensku, podpora budovania Centra MEMORY a aktivizácie ľudí s Alzheimerovou chorobou v roku 2013

JAVYS s.r.o., podpora výstavby oplotenia budovy v roku 2010

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., podpora budovania Centra MEMORY v rokoch 2001 a 2003

Novartis Slovakia, s.r.o., podpora budovania Centra MEMORY v roku 2001, podpora tlačovej konferencie v roku 2009

Nadácia SLSP, podpora výmeny plastových okien Centra MEMORY v roku 2006

KPMG, podpora výstavby oplotenia budovy a rekonštrukcie záhrady v roku 2010 a podpora činnosti tvorivej dielničky v roku 2012

-----------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ POSLOVIA

Bratislavský samosprávny kraj, podpora výmeny elektroinštalácie v roku 2011

OVB Allfinanz Slovensko, a.s., podpora budovania Centra MEMORY v roku 2006, v roku 2011 a v roku 2013

Poštová banka, a.s., podpora pri kúpe príslušenstva v roku 2003

Eximbanka SR, podpora budovania Centra MEMORY v roku 2002

All Finance Services, a.s., podpora budovania Centra MEMORY v roku 2002

Doprastav, a.s., podpora budovania Centra MEMORY v roku 2002

Americká obchodná komora, podpora budovania Centra MEMORY v roku 2007

Internationl Women´s Club of BA, podpora budovania Centra MEMORY v roku 2002

Agrokomplex - výstavníctvo Nitra, podpora výskumu Alzheimerovej choroby v roku 1998

Mestská časť Bratislava - Petržalka, podpora budovania Centra MEMORY v roku 2002

SINTRA, s.r.o., podpora budovania Centra MEMORY v roku 2002

Nadácia VISAGE SLOVAKIA, podpora vydania publikácie v roku 1998

Lundbeck Slovensko s.r.o., podpora ďalšieho vzdelávania v roku 2005 a podpora 4. medzinárodnej konferencie v roku 2012

Gfk, podpora činnosti Centra v roku 2012

Alain Delon, podpora poslania Nadácie v roku 2014

 

Za materiálnu pomoc ďakujeme firmám

ORGA-TRADE a.s., Ateliér Kusá, PINEL,s.r.o., K-Trade s.r.o., RIM spol. s r.o. a HPS Mont s.r.o.

 

 

Špeciálne poďakovanie za stále služby patrí firmám

CiTech SK, s.r.o.

Lundbeck Slovensko, s.r.o.

E.D.T., spol. s r.o.

ProSoft s.r.o.

Typografia Plus, s.r.o.

 

 

Ako sa stať Poslom pomoci?