logo

 

Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne na 21. september. Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých bude patriť tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

Počas septembra,ktorý je oficiálne vyhlásený za Svetový mesiac Alzheimerovej choroby, ľudia nacelom svete spoločne hovoria o ochorení, stigmatizácii a jej dôsledkoch. Prečo sa tomuto ochoreniu venuje toľká pozornosť? Čítaj viac o ochorení...

Je dokázané, že až 40 % ľudí s demenciou tvrdí, že majú pocit vylúčenia zospoločnosti a zažívajú situácie, kedy sa s nimi zaobchádza odlišne z dôvodu ich diagnózy. Čítaj viac o stigmatizácii...

Viac ako 36 miliónov ľudí na celom svete žije život poznačený Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie. Pri súčasnom trende sa odhaduje nárast do roku 2050 na neuveriteľných 115 miliónov!!! Na Slovensku sa počet postihnutých odhaduje na 50 - 60 000. Najmenej, čo môžeme urobiť je hovoriť o tom! Viac štatistík...

 

Čo nás čaká počas Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby?

 

Ako sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby 2012?

 

Sv.mesiac Sch