Aký bol Týždeň mozgu 2013?

 

Ďalší ročník Týždňa mozgu je úspešne za nami. Akcie zamerané na tematiku mozgu zrealizované v rámci Slovenska prekonali všetky naše očakávania.

V týždni od 11. do 17. marca 2013 sa v 59 mestách Slovenska uskutočnilo 303 akcií (prednášky a besedy na tému mozog, tvorivé dielne, tréningy pamäti a iné kognitívne aktivíy), a to vďaka 93 lokálnym organizátorom (školám, škôlkam, knižniciam, zariadeniam sociálnych služieb, ako aj vďaka regionálnym úradom verejného zdravotníctva a územným spolkom Slovenského červeného kríža).

Počet všetkých (malých aj veľkých, starých aj mladých) Slovákov, ktorí sa zúčastnili na akcii Týždeň mozgu 2013 je rekordných 7 476 osôb. Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám, ktoré svoje regionálne akcie zorganizovali.

Týždeň mozgu sa na Slovensku organizoval už šiestykrát, a to zásluhou spolupráce štyroch partnerských organizácií - Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY n.o. a Neuroimunologický ústav SAV.

Zoznam zapojených organizácií

Najviac akcií v Banskobystrickom kraji!!!

 

Výber najkrajších fotozáberov z akcií:

 

Ako sme oslávili Týždeň mozgu 2012?

Týždeň mozgu vo svete