"Brain Awareness Week" sa uskutočňuje už od roku 1996, vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií - medzinárodnej odbornej organizácie "Society for Neuroscience"   a neziskovej organizácie "The Dana Alliance for Brain Initiatives", ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu.

Akcia sa postupne rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo partnerských organizácií. V rámci SR túto akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou MEMORY a Centrom MEMORY. Slovensko sa prvýkrát zapojilo v roku 2008 a každým rokom sa aktivity tešia väčšiemu záujmu.