AKÝ BOL TÝŽDEŇ MOZGU 2014?

 

Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Aj Slováci mali v týždni od 10. do 16. marca 2014 možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní. Stačilo sa zapojiť do niektorej z bezplatných regionálnych akcií.

Do tohtoročného Týždňa mozgu na Slovensku prihlásilo svoje aktivity 138 partnerských organizácií, predovšetkým školy, knižnice, zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia, neziskové organizácie a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Rôznorodé aktivity od prednášok cez tvorivé dielne po kognitívne tréningy, ktorých spoločným menovateľom bol MOZOG, sa konali v 55 obciach Slovenska. Aktivity boli obmedzené iba fantáziou partnerských organizácií.

Po sčítaní dotazníkov od partnerov môžeme radostne konštatovať, že na Slovensku sme spoločne zorganizovali 248 aktivít a zapojili do Týždňa mozgu 5 811 účastníkov.

Zoznam partnerských organizácií

Zo zapojených partnerských organizácií bolo najviac z Banskobystrického kraja. V tomto regióne sa uskutočnilo aj naviac aktivít! Rozdelenie podľa krajov. Všetkým zapojeným organizáciám srdečne ĎAKUJEME!

Fotogaléria z aktivít:

 

Ako sme oslávili Týždeň mozgu v roku 2013?