Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality.

Ani Slovensko nie je výnimkou. Už ôsmy krát sa uskutočnil Týždeň mozgu aj u nás. V týždni od 16. do 22. marca 2015 ste sa mohli zapojiť do niektorej z aktivít, ktorú pre Vás organizovali naši partneri.

 

logo

 

 

VYHODNOTENIE TÝŽDŇA MOZGU 2015

Veľká vďaka za tohtoročnú kampaň patrí 162 partnerom z celého Slovenska, ktorí spolu zorganizovali 312 aktivít. Naši partneri pritiahli, zaujali a do Týždňa mozgu zapojili celkovo 5 184 účastníkov. ZOZNAM PARTNEROV 2015

Prednášky o mozgu, prezentácie, tvorivé dielne, kognitívne tréningy, medzigeneračné kognitívne stretnutia, mozgové úlohy -  toto všetko ste mohli zažiť počas Týždňa mozgu 2015 v 69 mestách a obciach Slovenska.

Sme veľmi radi, že Týždeň mozgu má z roka na rok väčší úspech. Potvrdzuje sa, že skúmanie mozgu a kognitívnych funkcií je veľmi fascinujúce nielen pre neurovedcov a lekárov, ale aj pre bežných občanov. Týždeň mozgu je obdobím, v ktorom sa môžeme zastaviť a zamyslieť sa nad silou a zároveň zraniteľnosťou nášho mozgu. Orgánu, ktorý nás robí homo sapiensom - človekom premýšľajúcim.

FOTOGALÉRIA Z TÝŽDŇA MOZGU 2015

 

 

 

Ako sme oslávili Týždeň mozgu v roku 2014?

Týždeň mozgu vo svete