logo

 

 

 

 

 

Tak ako každý rok v marci, aj tento sme oslavovali najvýznamnejší ľudský orgán - mozog v rámci týždňa, ktorý mu je venovaný. Od 14. do 20. marca, každý deň boli na rôznych miestach Slovenska pripravení pre vás naši partneri so svojimi aktivitami. Mohli ste zažiť bezplatné prednášky o mozgu, diskusie, tvorivé dielne či dni otvorených dverí v organizáciách, ktoré sa zaoberajú trénovaním pamäti a duševným zdravím.

Počas týždňa mozgu ľudia z celého sveta hovoria o mozgu - jeho fungovaní aj zlyhávaní. Týždeň mozgu zastrešuje zakladateľská organizácia The Dana Foundation od roku 1996. Slovensko sa do akcie zapojilo deviaty krát.

 

Vyhodnotenie Týždňa mozgu 2016

Na Slovensku tento rok prebehol už v poradí 9. ročník tejto čoraz obľúbenejšej akcie. Pozrime sa teda na tohtoročné výsledky:

133 partnerov zorganizovalo v 75 mestách a obciach Slovenska 248 zaujímavých aktivít pre 6 387 účastníkov v rôznych vekových kategóriách - od detí v materských škôlkach až po seniorov.

Ďakujeme srdečne všetkým partnerom, bez nich by Týždeň mozgu nebol taký úspešný. Zvláštna vďaka patrí Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a územnému spolku Slovenského červeného kríža v Trebišove ako najaktívnejším partnerom.

Zoznam partnerov 2016

 

Veríme, že Týždeň mozgu 2016 priniesol nielen mnoho zaujímavých a užitočných informácií, ale aj príjemne strávený čas všetkým zúčastneným.

 

Fotogaléria - Týždeň mozgu 2016:

 

 

 

 

 

 

 

Ako sme oslávili Týždeň mozgu v roku 2015?

Týždeň mozgu vo svete