Týždeň mozgu začína už v pondelok 15. marca. Oslávte ho spolu s nami!

 

BAW logo 2021

 

Čo je Týždeň mozgu?

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Týždeň mozgu pripadne tento rok na 15.-21.marca 2021. Aké oslavy mozgu čakajú tento rok Slovensko?

Slovensko sa tento rok zapojí do kampane štrnástykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusíí a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

Viaceré poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb ohlásili, že počas Týždňa mozgu zorganizujú nejakú zaujímavú aktivitu pre občanov. Informujú o nich na svojich webových stránkach alebo v lokálnych médiách.

Hlavnými partnermi Týždňa mozgu sú Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o. a Neuroimunologický ústav SAV - organizácie, ktoré svoju činnosť orientujú na problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu - Alzheimerovej choroby.

Prihlášku jednotlivých podujatí je možné do 9. marca 2021 zasielať na adresu tyzdenmozgu@gmail.com


 

PRIHLÁŠKA

LOGO TÝŽDŇA MOZGU

AKO FUNGUJE ĽUDSKÝ MOZOG -  1 časť prvá Mozog na prechádzke  ( pre deti 8-11)

AKO FUNGUJE ĽUDSKÝ MOZOG - 2 časť druhá Informácie v mozgu ako autá na diaľnici ( pre deti 8-11)

AKO FUNGUJE ĽUDSKÝ MOZOG - 1 časť prvá Informácie v mozgu ako autá na diaľnici ( pre deti 12-14)

AKO FUNGUJE ĽUDSKÝ MOZOG - 2 časť druhá Dokonalá organizácia  ( pre deti 12-14)

ZOZNAM ZARIADENÍ zapojených do Týždňa mozgu 2021