Týždeň mozgu začína už v pondelok 11. marca. Oslávte ho spolu s nami!

 

BAW logo 2019

 

Čo je Týždeň mozgu?

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Týždeň mozgu pripadne tento rok na 11.-17.marca 2019. Aké oslavy mozgu čakajú tento rok Slovensko?

Slovensko sa tento rok zapojí do kampane dvanástykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusíí a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

Viaceré poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb ohlásili, že počas Týždňa mozgu zorganizujú nejakú zaujímavú aktivitu pre občanov. Informujú o nich na svojich webových stránkach alebo v lokálnych médiách.

Hlavnými partnermi Týždňa mozgu sú Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o. a Neuroimunologický ústav SAV - organizácie, ktoré svoju činnosť orientujú na problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu - Alzheimerovej choroby.

Prihlášku jednotlivých podujatí je možné do 06. marca 2019 zasielať na adresu tyzdenmozgu@gmail.com


 

PRIHLÁŠKA

Priebiehajúce aktivity v rámci týždňa mozgu na Slovensku

AKTIVITY PRE DETI

AKTIVITY PRE DOSPELÝCH 1

AKTIVITY PRE DOSPELÝCH 2

LOGO TÝŽDŇA MOZGU

Správa o priebehu týždňa mozgu

 

Fotografie z podujatia_1

Fotografie z podujatia_2