V roku 2019 odporúčame zapojiť sa do projektu vzdelávania rodín Centra MEMORY n.o. "Alzheimerfórum pre rodinných opatrovateľov"

 

RODINY, KTORÉ TRÁPI ALZHEIMEROVA CHOROBA MAJÚ MOŽNOSŤ SA PRAVIDELNE STRETÁVAŤ V NAŠICH KONTAKTNÝCH BODOCH:

 

Zrealizovali sme:

 

  • V mikulášsku sobotu 6.12.2014 sa mohli vzdelávať rodinní opatrovatelia starajúci sa o človeka s Alzheimerovou chorobou na seminári Druhý breh Alzheimerovej choroby. Odborníčka na komunikáciu s ľuďmi s demenciou Mgr. Mária Wirth, PhD. im predstavila unikátnu metódu komunikácie Validácia podľa Naomi Feil.

 

  • Počas 15. a 16. novembra 2013 sa konal seminár pre príbuzných a opatrovateľov Ako zvládať starostlivosť o človeka s demenciou. Rodinní opatrovatelia sa mohli dozvedieť dôležité informácie uľahčujúce pochopenie ochorenia a správania sa pacienta, napr. ako prijať rolu opatrovateľa, aké fázy má ochorenie, aké potreby má pacienta aj opatrovateľ, aké sú dôvody dezorientácie pacienta a pod.

 

 

  • V sobotu 11. 02. 2012 sa konalo prednáškové dopoludnie na tému Diagnóza: Alzheimerova choroba. A čo ďalej?. Bolo určené všetkým rodinným príslušníkom, ktorí sa starajú o osobu postihnutú Alzheimerovou chorobou. Prednášky zastrešovala Mgr. Mária Wirth, PhD., ktorá je certifikovanou odborníčkou na komunikáciu s ľuďmi trpiacimi demenciou.

 

  • Od 22. 02. 2012 do 25. 04. 2012 prebiehal cyklus 10tich tematických stretnuti pod názvom Ako zvládať starostlivosť o človeka s demenciou. Každú stredu od 16:30 hod sa stretávali členovia rodín, ktoré v domácnosti zdieľajú problémy v starostlivosti o svojho príbuzného postihnutého Alzheimerovou chorobou.

 

 

Pre získanie základných informácií o Alzheimerovej chorobe a zásad v komunikácii a starostlivosti o člena rodiny postihnutého touto chorobou môžete požiadať o bezplatné zaslanie informačných brožúr.