Pripravujeme pre vás nový web.
Viac informácii získate na našej Facebook stránke.

Slovenská Alzheimerova Spoločnosť
Dúbravská cesta 577/9
845 10 Bratislava

+421 2 6241 0885
spolocnost@alzheimer.sk